χρηματοδότηση

εμπορικής συναλλαγής οικονομικό αντάλλαγμα, η μορφή της ανταλλαγής των διαφόρων τύπων των περιουσιακών στοιχείων στα οποία η ανταλλαγή, αγορά κινητών αξιών (πώληση) συμφωνία που υπεγράφη με kontrgortsarki συμπέρασμα, ότι είναι, η συναλλαγή που σχετίζεται με το προϊόν στην αντίθετη πώληση (αγορά) της θητείας αργότερα στις ίδιες ή διαφορετικές συνθήκες. Γενικά, θεωρείται ότι υπάρχει περιοδική ανταλλαγή πληρωμών. Η ανταλλαγή χρησιμοποιείται για την αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. χρηματοδότηση τίτλων ή, αντιθέτως, υποχρεώσεις τιτλοποίησης χρέους για τη μείωση ή την αλλαγή κινδύνων , την απόκτηση εσόδων και την πρόσβαση σε άλλες αγορές.

Leave a Reply

Your email address will not be published.