Ταμεία δημόσιας κατανάλωσης

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, σοσιαλιστικό, έθνος της κοινωνίας. Ένα μέρος του ταμείου για την κατανάλωση εισοδήματος που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών εκτός του ταμείου διανομής εργασίας. Ο σοσιαλιστής των αρετών είναι μια από τις κύριες μορφές διανομής μέσω των οποίων το κράτος επηρεάζει συστηματικά τη δομή εισοδήματος και κατανάλωσης του πληθυσμού: κοινωνική οικονομία ομάδων, ομάδων και τάξεων να φέρει σταδιακά την κατάσταση πιο κοντά και να εξομαλυνθεί. Οι ανάγκες των εργαζομένων υλικών παραγωγής και των μη εργαζόμενων μελών των οικογενειών τους h Η υλική βάση του f είναι το απαιτούμενο αποτέλεσμα, και οι μη παραγωγικοί εργάτες παραγωγής και τα μη εργαζόμενα μέλη της οικογένειας – το αποτέλεσμα της διασύνδεσης. Επιπλέον, όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εργάτες υλικών παραγωγής, Αντ ‘αυτού, λαμβάνουν ορισμένα από τα προϊόντα που χρειάζονται. S h Το μεγαλύτερο μέρος του f (περίπου 70%) σχηματίζεται από το κεφάλι. από τον προϋπολογισμό (βλ. κρατικό προϋπολογισμό), καθώς και από τα κέρδη των επιχειρήσεων και των οργανώσεων (δημιουργία κοινωνικοπολιτιστικών εκδηλώσεων και ταμείων κατασκευής κατοικιών), καθαρό εισόδημα από αγροκτήματα (δημιουργία πολιτιστικών-οικιακών δραστηριοτήτων, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και υλικής βοήθειας). S h τα δωρεάν δίδακτρα και η εκπαίδευση παρέχονται σε βάρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταβάλλονται υποτροφίες, παρέχεται δωρεάν ιατρική περίθαλψη και καταβάλλονται προνομιακές υπηρεσίες θέρετρου. συντάξεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, επιδόματα εγκυμοσύνης και τοκετού, οργάνωση αναψυχής για υπαλλήλους και εργαζόμενους, εξασφάλιση της δημοτικότητας της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, ετήσιες διακοπές μετ ‘αποδοχών · ιδρύματα παιδικής φροντίδας κ.λπ. διατηρούνται. Μέρος των κεφαλαίων διατίθεται στους εργαζόμενους ανεξαρτήτως της συνεισφοράς τους στην απασχόληση (πνευματική, εκπαίδευση, υγεία κλπ.) Και το άλλο μέρος λαμβάνεται υπόψη (συντάξεις, παροχές κλπ.). S h τα αγαθά και οι υπηρεσίες παρέχονται (δωρεάν ή με έκπτωση) και πραγματοποιούνται πληρωμές (το 1982 ο όγκος τους ήταν περίπου ίσος). S h Η έκταση των πληρωμών και των παροχών καθορίζεται από το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης της παραγωγής, καθώς και από το σοσιαλιστικό, κοινωνικό κράτος. με την πολιτική. Στην ΕΣΣΔ h Οι πληρωμές και τα οφέλη που χορηγήθηκαν στον πληθυσμό από το 1982 ανήλθαν σε 128,3 δισεκατομμύρια rs, κατά κεφαλήν – 475 rs, 1188 στην ΕΣΣΔ αντίστοιχα. 8 εκατομμύρια r και 372 r. Σημαντικές, πνευματικές και κοινωνικές πτυχές της κοινωνίας στην εκπλήρωση των αναγκών του ατόμου, στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου. h Ο ρόλος του f αυξάνεται συνεχώς. Στο τρέξιμο S h στ θα γίνουν κομμουνιστές, αλλάζοντας ουσιαστικά τις λειτουργίες, τη δομή και τις μορφές τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.